Home Privacybeleid

Privacybeleid

Het doel van dit privacybeleid (waar hierna naar wordt verwezen met „beleid“ ) is om u te informeren welke informatie door (waar hierna naar wordt verwezen met „bedrijf“, „wij“, „ons“, „onze“) van u wordt opgeslagen wanneer u onze website bezoekt www.inspiretrends.com (waar hierna naar wordt verwezen met „deze website“ of „onze website“ ), hoe die informatie door ons wordt gebruikt, met wie dergelijke informatie kan worden gedeeld, uw keuzes met betrekking tot het opslaan, het gebruik en de distributie van dergelijke informatie, uw mogelijkheden om dergelijke informatie aan te passen, bij te werken, te corrigeren of te verwijderen, en de veiligheidsprocedures die wij hebben ingesteld om uw privacy te beschermen.

Wij nemen alle noodzakelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken aan de normen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van Europa van 27 April 2016 voldoet.

Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden die zijn gesteld in dit beleid, gebruik onze website dan alstublieft niet.

Verzamelen van informatie

Op diverse momenten en tijdens verschillende acties kan u om een bepaald soort persoonsgegevens worden gevraagd:

 • Uw naam:
 • Uw e-mailadres;

Wij hopen dat u ons deze informatie zult verstrekken. Echter, als u uw persoonsgegevens niet aan ons kenbaar wilt maken, vul het dan alstublieft niet in. Dit betekent dat wij u niet de service kunnen geven waar u om hebt gevraagd. Door het invullen van uw persoonsgegevens via onze website, stemt u in met en geeft u uw toestemming aan ons voor het verzamelen, verwerken, gebruiken, opslaan en kenbaar maken van uw persoonsgegevens.

Wij kunnen ook zogenaamde niet-persoonlijke identificeerbare informatie van u opslaan wanneer u de website bezoekt (b.v. ip-adres, browsertype, domeinnaam, de datum en de tijd van uw bezoek, de bekeken pagina’s, tijd die u op onze website heeft doorgebracht enz.). Deze informatie wordt opgeslagen en volledig geanalyseerd om het functioneren en de inhoud van de website te verbeteren. U kunt meer informatie vinden in het onderdeel over cookies van dit beleid.

Wij kunnen de lijst van het soort persoonsgegevens dat wij van u vragen, uitbreiden door dit beleid te wijzigen.

Gebruik van uw informatie

We gebruiken de informatie die u ons heeft gegeven voor verschillende doeleinden:

 • Het vergemakkelijken van uw toepassing/bestelling op onze website;
 • Het begrijpen en tegemoetkomen aan uw behoeften en voorkeuren;
 • Het ontwikkelen van nieuwe, en verbeteren van het bestaande service- en productaanbod;
 • Het monitoren en analyseren van trends, statistieken, gebruik en activiteiten in verband met onze website;
 • Marketingdoeleinden (door u toe te voegen aan onze e-maillijst van abonnees, u promotiemateriaal toe te zenden, aanbiedingen door middel van e-mailadvertenties, direct-mail marketing, online advertentiebanners, enz.);
 • Het voldoen aan de wettelijke en regelgevende eisen.

De niet-persoonlijk identificeerbare informatie kan worden gebruikt om trends en statistieken te analyseren, het functioneren van de website te verbeteren, en omwille van de inhoud en advertenties.

Verwerking

Wij zullen uw persoonsgegevens op wettelijke en eerlijke wijze verwerken en zullen dergelijke gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan die waarover wij u hebben geïnformeerd. Voor zover wij over de mogelijkheid beschikken, zullen wij ervoor zorgen dat al uw persoonsgegeven correct en bijgewerkt zijn. De verwerking van persoonsgegevens zal op de volgende wijze (inzamelen, systematiseren, accumuleren, opslaan, bijwerken (bijwerken, aanpassen, gebruiken, delen) worden gedaan, met inbegrip van overdracht), depersonaliseren, blokkeren en vernietigen van persoonsgegevens.

Opslag van persoonsgegevens

Gegevens die aan ons worden verstrekt, worden opgeslagen overeenkomstig de toepasselijke wetten van de jurisdictie van de betreffende persoon, op beveiligde locaties in de EU. We nemen adquate maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie die we over u verzamelen, accuraat, juist en veilig blijft.

Helaas kan voor geen enkele vorm van gegevensoverdracht via het internet 100% beveiliging worden gegarandeerd, en ondanks dat wij ernaar streven om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen wij de volledige veiligheid ervan niet garanderen of rechtvaardigen. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor verliezen die u of wie dan ook lijdt, als resultaat van schending van het vertrouwen wat betreft uw gebruik van de website of welke informatie dan ook die u via de website doorgeeft. Ook nemen wij geen enkele verantwoordelijkheid voor de gegevens die u via internet doorgeeft aan of ontvangt van ons, of voor welke onbevoegde toegang of gebruik van die informatie dan ook, en wij kunnen en garanderen niet dat de informatie die door u aan ons wordt meegedeeld of die door ons naar u wordt verzonden zal worden ontvangen, of dat het niet op de een of andere maniervóór of na het verzenden aan ons aangepast zal kunnen worden.

U stemt ermee in om ons en onze gerespecteerde eerdere, huidige en toekomstige werknemers, functionarissen, directeuren, aannemers, coaches, adviseurs, aandeelhouders, leveranciers, verkopers, dienstverleners, moederbedrijven, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, vertegenwoordigers, voorgangers en opvolgers niet verantwoordelijk te houden, en wijst (gezamenlijk, “onze partijen”) alle aansprakelijkheid af voor alle verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het oneigenlijk toe-eigenen, onderscheppen, aanpassen, verwijderen, vernietigen of gebruik van informatie die via onze website werd gegeven.

Wij slaan uw persoonlijke gegevens gedurende twee jaar op.

Overdracht van persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen aan de verkoper doorgeven die het product distribueert dat u hebt besteld tijdens het gebruik van onze website. De verkoper kan uw informatie met derden en individuen delen die zijn betrokken bij de uitvoering van uw bestelling (d.w.z. het call-center, koeriersdienst).

Bekendmaking van persoonsgegevens

Wij kunnen informatie die wij over u hebben opgeslagen bekendmaken als wij gegronde redenen hebben om te geloven dat:

 • Het noodzakelijk is voor het herkennen van, contact opnemen met en over, of het ondernemen van gerechtelijke stappen tegen personen of entiteiten die u, ons, of anderen kwaad willen berokkenen;
 • Het noodzakelijk is vanwege een officieel onderzoek door overheidsorganen;
 • Het noodzakelijk is om naleving van de wettelijke bepalingen te verzekeren, of de eisen van een gerechtelijke procedure met betrekking tot ons na te leven;
 • Wij kunnen informatie ook bekendmaken wanneer wij geloven dat het door de wet is vereist.

Toegang tot of het corrigeren van uw informatie

U kunt uw persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt corrigeren, bijwerken of veranderen door ons een e-mail te sturen.

Daarnaast kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens uit onze database te verwijderen. Tijdens de verwerking van uw e-mailverzoek om het verwerken van uw persoonsgegevens te beëindigen, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens stoppen. Onze contactinformatie is hieronder vermeld. Wij zullen commercieel gezien redelijke maatregelen treffen om aan dergelijke verzoeken tegemoet te komen.

U kunt zich ook op elk ogenblik afmelden voor het ontvangen van reclameberichten van ons door de instructies in die berichten te volgen. Als u zich afmeldt, kunnen wij u nog steeds non-marketing berichten sturen, zoals technische mededelingen, ondersteunende of administratieve berichten, of informatie over veranderingen in dit beleid.

U hebt ook nog andere rechten, die door de wet met betrekking tot gegevensbescherming aan u worden verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot: het om toegang vragen en het hebben van vrije toegang tot uw persoonsgegevens die aan u zijn verstrekt en die voor de verwerking noodzakelijk waren; zodat u zich bewust bent van de wijzigingen die gemaakt zijn ten aanzien van de termijnen van dit beleid op een efficiënte manier vóórdat een nieuwe wijziging van kracht wordt of, anders gezegd, van het nieuwe beleid met betrekking tot de informatieverwerking: om eenvoudig toegang te hebben tot de tekst van dit beleiden zijn amendementen enz.

Als u een verzoek, klacht of claim hebt met betrekking tot hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, stuurt u dat dan alstublieft naar hete-mailadres van ons contactcentrum vanaf het e-mailadres dat u aan ons hebt doorgegeven via onze website. Uw e-mail moet de volgende informatie bevatten:

 • Uw naam en de overige persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt via onze website, zodat we u kunnen identificeren;
 • Een beschrijving van de aanleiding tot het verzoek, claim of klacht en de reden hiervoor (update, correctie of verwijdering, of de invulling van taken).

We zullen binnen 14 dagen op uw verzoek, klacht of claim reageren. Voor wij op uw claim antwoorden, zullen wij uw identiteit verifiëren en uw persoonsgegevens opzoeken in onze database. Als de claim of de verstrekte informatie onvolledig is, verzoeken wij u om aanvullende informatie te sturen waarmee wij uw identiteit kunnen vaststellen, en dit moet door u binnen 5 dagen na ontvangst van de claim worden verstrekt, om het probleem te kunnen verhelpen . Als u ons de vereiste documenten of informatie niet binnen 5 dagen na de datum van de eerste ingediende claim verstrekt, gaan wij ervan uit dat u van de claim afziet. Zodra uw aanvraag met de aanvullende informatie door ons is ontvangen, start de 14 dagen termijn opnieuw. Als het niet mogelijk is om uw verzoek binnen deze termijn te beantwoorden, zullen wij u informeren over de redenen voor de vertraging en u een datum geven waarop uw verzoek zal worden behandeld, dat mag in geen geval later zijn dan 30 dagen na het verstrijken van de eerste termijn.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand met gegevens die vanaf een website wordt verzonden en op uw computer door de webbrowser wordt opgeslagen terwijl u aan het surfen bent. Cookies zorgen ervoor dat webapplicaties op u als individu reageren. De webapplicatie kan haar activiteiten afstemmen naar gelang uw behoeftes, wensen en wat voor u onwenselijk is, door het verzamelen en onthouden van informatie over uw voorkeuren.

Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van de andere gebruikers van onze website. Op die manier zorgen wij ervoor dat u een positieve ervaring hebt als u onze website bezoekt, voor het bijhouden van uw online surfgedrag op het internet, stelt ons in staat om doelgerichte reclame voor u samen te stellen die interessant voor u kan zijn en zorgt ervoor dat wij onze website kunnen verbeteren.

Door middel van cookies kunnen wij uw IP-adres achterhalen, uw geografische plaats, het browsertype, uw domeinnaam, de datum en tijd van uw bezoeken, de bekeken pagina’s, de tijd die u hebt doorgebracht op onze website, enz.

De meeste webbrowsers zijn ingesteld om standaard cookies te accepteren. U kunt dit voorkomen door cookies uit te zetten (raadpleeg hiervoor het helpmenu van uw browser).

Links van derden

De website kan links bevatten naar websites die door derden worden beheerd en onderhouden en waarover wij geen controle hebben. Alle informatie die u aan websites van derden verstrekt zal geregeld worden door de voorwaarden van het privacybeleid van elke website, en wij raden we u aan onderzoek te doen en vragen te stellen vóór u welke informatie dan ook doorgeeft aan de exploitanten van de websites van derden. We zijn niet verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud, acties of het beleid van de websites van derden. Het opnemen van websites van derden op onze website is op geen enkele manier een goedkeuring van de inhoud, acties of het beleid van dergelijke websites. Controleer alstublieft het beleid van derden voordat u welke persoonsgegevens dan ook op deze websites invult.

Bescherming van kinderen

De website is een publieke website met een algemeen karakter die is ontworpen en gericht op mensen van ten minste 18 jaar oud. Wij zijn ons er niet van bewust of wij persoonsgegevens van kinderen onder de 18 jaar verzamelen, gebruiken of verspreiden van . Als wij echter ontdekken dat de persoonsgegevens van een kind onder de 18 jaar zijn verzameld op de website, zullen we ons inspannen om het onmiddellijk uit onze administratie te verwijderen.

Aanpassingen van het beleid

Dit beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij hebben het recht dit privacybeleid op welk moment dan ook te wijzigen. Eventuele wijzigingen in dit beleid zullen onmiddellijk van kracht worden bij het publiceren van de laatste versie ervan op onze website. We zullen u per e-mail informeren over wijzigingen die betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens, de voorwaarden voor het opslaan, ontvangen persoonsgegevens en eventuele andere essentiële wijzigingen in dit beleid. Als u het niet eens bent met enig onderdeel van dit beleid, geeft u dan geen persoonsgegevens aan onsdoor en gebruik de website dan niet. Als u de website na het bekendmaken van de wijzigingen in dit beleid blijft gebruiken, gaat u akkoord met alle ingevoerde wijzingen.

Vragen, opmerkingen en hoe u contact met ons opneemt

Dit privacybeleid is van kracht vanaf 25 mei 2018.