Esthetische geneeskunde krijgt een facelift

De Senaat keurde een wettekst goed die de esthetische geneeskunde reglementeert. Een primeur voor Europa!

De groeiende geestdrift van de Belgen voor medische ingrepen die te klasseren zijn onder de noemer ‘esthetische ingrepen’ zette de politieke wereld ertoe aan in actie te schieten en zo de afwezigheid van een wettelijk kader in te vullen.

Prestaties in de esthetische geneeskunde, chirurgie inbegrepen, konden door elke houder van een diploma geneeskunde uitgevoerd worden. Het gebrek aan een wettelijke definitie van deze specifieke medische handelingen maakte het zelfs mogelijk voor niet-artsen om bepaalde handelingen uit te voeren.

Deze situatie leidde tot heel wat uitwassen en zorgde voor een reëel gevaar voor de gezondheid.

Sinds kort is het in ons land officieel: in de esthetische geneeskunde en de esthetische chirurgie zal alles er anders uitzien! De esthetische geneeskunde krijgt een duidelijk juridisch kader dat erop gericht is de gebruiker ervan te beschermen en uitwassen te vermijden. De wetgever definieerde de bekwaamheden van elke type zorgverstrekker en maakte met name een onderscheid tussen esthetische chirurgie en niet-chirurgische esthetische geneeskunde.

Enkele van de getroffen maatregelen

  • De patiënten moeten geïnformeerd worden over de bekwaamheid en de kwalificaties van de arts die de esthetische prestaties uitvoert. Er worden striktere regels opgelegd voor esthetische chirurgie. Zo komt er bijvoorbeeld een verplichte bedenktijd van vijftien dagen tussen een raadpleging en een eventuele ingreep.
  • Geneesheren-specialisten mogen esthetische chirurgie of esthetische geneeskunde aanbieden die betrekking heeft op het anatomisch kader van hun specialiteit (een oogarts mag bijvoorbeeld werken aan het oog, maar mag geen liposuctie uitvoeren). Een dermatoloog en een esthetisch chirurg of een esthetisch arts mogen dus niet langer dezelfde prestaties uitvoeren. Plastische of reconstructieve chirurgie behoren voortaan tot het exclusieve domein van chirurgen die in deze materie gespecialiseerd zijn.
  • Dermatologen mogen bepaalde prestaties in de esthetische chirurgie uitvoeren (de wet bepaalt onder meer dat ze een haartransplantatie of een lipoaspiratie met een beperking van één liter mogen uitvoeren) en kunnen tevens alle niet-chirurgische prestaties in de esthetische geneeskunde uitvoeren. Hieronder vallen bijvoorbeeld alle technieken die gebruikt worden om de huid te verjongen.
  • De nieuwe titel van geneesheer-specialist in de niet-heelkundige esthetische geneeskunde wordt gecreëerd.
  • Het nieuwe wettelijk kader voorziet tevens in de bescherming van minderjarigen, die erg vatbaar zijn voor modefenomenen en die dus ook erg beïnvloedbaar zijn. Een voorafgaand onderhoud met een psycholoog of een psychiater wordt wettelijk verplicht voor elke ingreep.
  • Schoonheidsspecialisten zien hun rol met deze wet beperkt tot het epileren met een laser, op voorwaarde dat ze hiervoor een specifieke opleiding volgen. In de toekomst mogen zij niet langer tatoeages verwijderen of botox inspuiten.

Waar kan ik me informeren en wie moet ik raadplegen?

  • Uw dermatoloog
  • Een plastisch chirurg geregistreerd op de website van de Royal Belgian Society for Plastic Surgery (www.rbsps.org)
  • Een esthetisch arts geregistreerd op de website van de Belgische Vereniging voor Esthetische geneeskunde (www.sbme-bveg.be)
5/5 - (1 stemmen)

Similar Posts

Geef een reactie