50% van geneesmiddelen verkocht op internet zijn nep

Hoewel de verkoop van geneesmiddelen in de meeste landen in de wereld sterk aan regels gebonden is, is ook hieraan het wereldwijde fenomeen van onlineverkoop niet voorbijgegaan. Tegenwoordig is op internet een bijzonder uitgebreid aanbod te vinden van websites waarop bijna altijd illegaal, nagenoeg alle geneesmiddelenfamilies worden aangeboden. Maar de meeste van deze geneesmiddelen zijn nagemaakt.

Bij het ontbreken van controle of persoonlijk medisch en farmaceutisch advies bij een verkoop op afstand van echte geneesmiddelen kunnen al vraagtekens worden gezet, maar voor de patiënt die overgaat tot aankoop via internet, is risico groot dat hij een geneesmiddel aanschaft en gebruikt dat namaak is, verduisterd is of waarvoor geen vergunning voor het op de markt brengen bestaat.

Inmiddels is vastgesteld dat dit risico vandaag de dag op het internet alom aanwezig is. Naar schatting is ten minste de helft van de geneesmiddelen die verkrijgbaar zijn op internet nep of niet-conform.

Volgens de WGO loopt een patiënt 90% kans om te worden ‘bedrogen’ wanneer hij geneesmiddelen op internet koopt en heeft hij ongeveer 50% kans om een nepgeneesmiddel te krijgen.

Uit een onderzoek van de Europese alliantie voor toegang tot veilige geneesmiddelen (EAASM) is gebleken dat: 62% van de online gekochte geneesmiddelen vervalsingen of producten van inferieure kwaliteit is; 16% producten betreft die illegaal zijn geïmporteerd in de Europese unie vanuit een derde land; 94% van de websites niet beschikt over de deskundigheid van een apotheker met controleerbare kwalificaties; meer dan 90% van de websites zonder recept geneesmiddelen levert waarvoor wel een recept vereist is; 86% van de stempels “erkende apotheker” vals is.

Goed om te weten…

1/5 - (1 stemmen)

Similar Posts

Geef een reactie