Is migraine taboe geworden?

Niet minder dan 20% van de Belgische bevolking lijdt aan migraine. Erger is dat 50% van de migrainelijders hun aandoening verbergen op de werkvloer. Vaak vreest men voor onbegrip – een onbegrip dat vaak zijn oorsprong vindt in onwetendheid over deze onzichtbare, neurovasculaire aandoening.

De organisatoren van de week van de migraine organiseerden een conferentie naar aanleiding van hun nieuwe campagne “Verberg je migraine niet”.

Volgens neuroloog Jan Versijpt van het UZ Brussel is er ondanks uitgebreid onderzoek nog veel dat we niet weten over migraine. Tal van factoren spelen mee: genetische voorbeschiktheid, gevoeligheid voor triggers zoals stress, bepaalde voedingswaren, alcohol, overgevoeligheid voor licht en geluid… Ook manifesteert de ziekte zich bij verschillende patiënten in uiteenlopende vormen. Dat maakt het bijzonder moeilijk om een eenduidige behandeling voor te schrijven. Één ding staat als een paal boven water: de effecten van een migraineaanval zijn desastreus. Professor Versijpt: “het is niet voor niets dat de Wereldgezondheidsorganisatie aan één dag migraine de hoogst mogelijke invaliditeitsgraad toekent: dat zet migraine op hetzelfde niveau als dementie en tetraplegie”

Volgens neuroloog Gianni Franco van het CHU-UCL Namen-Dinant moet de vraag op tafel gelegd worden: moet migraine als handicap beschouwd worden? Zelf vindt hij van wel. Bij migraine is, meer nog dan absenteïsme, vooral presenteïsme – blijven doorwerken ook al is dat quasi onmogelijk – een heel groot probleem. Zonder die erkenning zal het niet evident om mensen te overtuigen van de nefaste effecten van een aanval, temeer omdat migraine tot op zekere hoogte een ‘onzichtbare’ ziekte is. Professor Versijpt treedt dr. Franco bij: “Een probleem is dat migraine vooral de actieve bevolkingsgroep treft. Zij willen zich vaak niet gewonnen geven: we zien dat ze bijvoorbeeld hardnekkig hun werkdag willen afwerken.”

Volgens Alain Chaspierre en Jan Depoorter van de Algemene Pharmaceutische Bond heeft de apotheker een belangrijke rol te vervullen in de strijd tegen migraine. Alain Chaspierre: “De apotheker is heel laagdrempelig. Hij kan helpen de eerste signalen op te pikken, en hen na diagnose door een arts bijstaan met verdere informatie en begeleiding bij de behandeling.” Jan Depoorter kan dat enkel beamen: “Die laagdrempeligheid is des te belangrijker met de cijfers over het taboe rond migraine in het achterhoofd. We willen duidelijk de boodschap meegeven dat migrainelijders bij ons hun migraine niet langer hoeven te verbergen, ze mogen hun masker afnemen, en we reiken hen manieren aan – denk aan het migrainedagboek en de informatiebrochures – waarmee ze het heft in eigen handen kunnen nemen en hun aandoening beter de baas kunnen.”

De week van de migraine loopt nog tot zaterdag 20 mei in de Belgische apotheek. Migrainelijders kunnen er terecht voor een informatieve brochure, een migrainetest en –dagboek.

Rate this post

Similar Posts

Geef een reactie